Logo Clarity

 

Risk Management

    Hutník

 

  Znalost rizik je základem
  pro stanovení a prohlubování
  jednotné koncepce pojištění
  a preventivních programů
  zábrany škod.

 

 

Každá činnost je vždy provázena určitou mírou rizika. Pro všechny podnikatelské subjekty, ale i pro každého člověka, je nezbytné se s těmito riziky seznámit a vhodným způsobem je také ošetřit. Kombinací účinných technických opatření a vyváženého pojistného programu je možné výrazně snížit pravděpodobnost vzniku škody a v případě škodní události minimalizovat jak finanční, tak materiální dopad na pojištěného. Společnost CLARITY zabezpečí prostřednictvím zkušených odborníků analýzu rizik, která slouží jako základní prvek pro koncepci pojistné ochrany. Jsou analyzovány zdroje možných škod a stanoveny modely krizových situací. Tyto modely jsou základem pro správné stanovení pravděpodobné možné škody a tím i pojistných částek a spoluúčastí. Případné škody na zdraví nebo majetku, a to jak vlastním nebo třetích osob (formou odpovědnosti za škodu), tak mohou být kryty v nejvhodnějším rozsahu.

Risk management pro nás není pouhá analýza rizik. Je to také průběžné vyhodnocování změn zapříčiněných vnitřními nebo vnějšími faktory a sledování škodního průběhu. Risk management se tímto stává významným prvkem nejen při konstrukci pojistných smluv, ale také při tvorbě dlouhodobé koncepce pojištění.


Naše služby - Vaše konkurenční výhoda.
Zpět Zpět