Logo Clarity

 

Sjednání pojistných smluv

    Klávesnice

 

 

  Kvalitní a jednoznačné pojistné smlouvy jsou
  nezbytné pro krytí všech pojišťovaných rizik.

 

 

CLARITY není závislá na žádném pojistiteli a proto při vypracování nabídek na pojištění a sjednání pojistných smluv vychází pouze ze zájmu svých klientů.

Při vypracování nabídek na pojištění osloví CLARITY vždy více vybraných pojistitelů, jejichž profil je nejvhodnější pro dané požadavky výběrového řízení. Základním předpokladem pro volbu pojistitelů je jejich profesionální přístup a schopnost vždy dostát svým závazkům. Při vyhodnocování nabídek na pojištění vychází CLARITY nejen z cenové úrovně nabídky, ale také z rozsahu pojistné ochrany a kvality služeb pojistitele. Důkladná znalost pojistných podmínek a smluvních ujednání jednotlivých pojistitelů je nezbytným základem pro správnou volbu pojistitele. Pro klientem zvolenou variantu pojištění CLARITY zabezpečí vypracování pojistných smluv.


Naše služby - Vaše konkurenční výhoda.
Zpět Zpět