Logo Clarity

 

Likvidace pojistných událostí

    Požár

 

 

  CLARITY již při sjednávání
  pojistných smluv uvažuje
  nad likvidací případných škod.

 

 

Jednu z nejvýznamnějších součástí služeb společnosti CLARITY představuje zabezpečení likvidace případných pojistných událostí. Způsob, jakým je škoda pojistitelem likvidována, patří obvykle k nejdůležitějším kritériím pro posouzení kvality sjednaného pojištění. Významnou roli v celém procesu hraje aktivní činnost pojišťovacího makléře, který hájí zájmy klienta zejména zastupováním při jednání s pojistiteli nebo se subjekty, které pojistitel likvidací škody pověřil. Vysoká profesní znalost a zkušenost pracovníků společnosti CLARITY je uplatněna při:

  • nahlášení škody pojistiteli,
  • prohlídce k určení rozsahu poškození,
  • uplatnění nároků na zálohu pojistného plnění,
  • doložení a vyčíslení škody,
  • zabezpečení odborných posudků,
  • kontrole průběhu likvidace pojistné události,
  • sledování a analýze škodního pruběhu.
Jakákoliv pojistná událost je vždy ztrátou. CLARITY se proto snaží formou prevence snížit pravděpodobnost vzniku škody. Rychlá a správná likvidace pojistné události pak možné škody minimalizuje.


Naše služby - Vaše konkurenční výhoda.
Zpět Zpět